UFABET

การปรับแต่งทางพันธุกรรมจัดการกับลูปของ DNA

การปรับแต่งทางพันธุกรรมจัดการกับลูปของ DNA

รูปร่างจีโนมทางวิศวกรรมในนิวเคลียสอาจส่งผลต่อการทำงานของยีน นักวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนวิธีที่ DNA ยัดเยียดตัวเองเข้าไปในนิวเคลียสของเซลล์โดยการปรับแต่งส่วนต่างๆ ของจีโนม รูปร่าง 3 มิติของบรรจุภัณฑ์ของ DNA เรียกว่านิวคลีโอม และโครงสร้างนี้มีผลอย่างมากต่อการทำงานของยีน ( SN: 9/5/15, p....

Continue reading...